(1998) = Wajood

(1998) = Wajood

Download Wajood Movie Songs

 

Aur hum tum,

Kaise bataon main,

Main sochta hoon,

Sanam tum hum par - I,

Sanam tum hum part - II